...

هنوز هم نمی دانست چرا سلام می کنند اما جواب سلام می دهند...

/ 4 نظر / 2 بازدید
آزاده

آره فکر کنم يه چی رو اشتباهی نوشتی گويا. خوب کردی اصلا. به کسی چه؟!

نسيمو

فکر کنم آزاده مقداری خشن می باشد گویا

روح هستی

نننننننننننننننننننننننه من فهميدم چيه! منظورش اينه که چرا سلام می کنن ولی جواب سلام رو ميدن