پاییز!

پاییز که می آید، رنگها را نمی بینم، می نوشم! آنچنان که سرخی شرابگونشان، گرمای عشق را، دیگر بار، در رگهایم می دمند...

/ 0 نظر / 22 بازدید