تيم المپيک!!!!!!!!!!!!!!!!

چرا اعضای تمام تيمها شاد و شنگول و خوشحال و خندونن اما اعضای تيم المپيک ايران همه بد اخلاق و غم زده؟ به قول يک نفر ٬ اون دختره فقط کم مونده بود که گريه کنه.من که از ديدن اون قيافه ها گريه ام گرفت. به همتون حق می دم ای خارجی های جو زده که با ترحم به صورتم نگاه کنيد و بگيد:آخی مگه دختر ها تو ايران درس هم می خونن؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهدي

سلام شادی. خوش به حالت. چه قدر نوشتی تو اين مدت. در مورد تيم المپيک هم زياد ناراحت نباش. چون می‌تونيم افتخار کنيم که با اسراييل مسابقه نداديم.

دوستت

فدات شم كه احساس وليعهد از اينجا مونده از اونجا رونده رو هم درك مي كني.