صدای مرا ميشنوی؟

ميشنوی كه چه عاجزانه صدايت ميكنم؟

ميشنوی؟

هيچ ميانديشی؟

هيچ از خود می پرسی كه چرا؟

كه چرا اينگونه انكارت می كنم؟

كه اين همه تكاپويم برای چيست؟

....

كاش می شنيدی

كاش ميدانستی

كاش بودی

/ 2 نظر / 3 بازدید
poshte konkory

bebakhshidaaaaa...man mazerat mikhamhaaa..man ghasde tohin va ya by adaby nadaramaaa.valy,,,,,az ina hichy nafahmidam...shayad zoghe honary nadaram...valy ne delam neshast..movaffagh bashy aziz..be weblage manam sar bezan

bache

آره ... کاشکی ...