سرما بخوری، سینوزیتت عود کند، بعد از یک هفته بزند به گلو و تارهای صوتی ات و بلایی به نام لارنژیت هم اضافه شود به قبلیها، بعد از چند روز هم بریزد توی سینه ات و سرفه امانت را ببرد. بروی اورژانس بفرمایند ویروسی است بروید بخوابید خوب شوید، دست از پا درازتر برگردی خانه بخوابی. آه ای ویروس های روانی می خواهم اصلا نباشید هیچ جا!

/ 0 نظر / 13 بازدید