مرا رها کن ای کابوس سیاه،

تا بزرگترین اشتباه زندگی ام را

جایی میان ورق های روزگار گذشته

گم کنم

...

برو

در دورترین نقطه که دیگر نبینمت.

نفرینی هم اگر می دانستم

حرامت نمی کردم

...

که تو خود نفرین خویشتنی

با پیله قطور دروغ  که به جان خود تنیده ای

...

/ 0 نظر / 2 بازدید