پژواک

در ميان صخره های تو در توی کوهستان قلبم هنوز پژواک يک فرياد می پيچد،چرا؟چرا؟...

/ 2 نظر / 2 بازدید
بهداد

سلام شادی

دوستت

عزيزم...به احترام خشم و فرياد و دردت خم ميشم...