حول حالنا الی احسن الحال ...

/ 3 نظر / 2 بازدید
doodoo

baram betaab khorshid khaoom

موج

از نظر من زيباترين دعای عربی [ماچ]

موج

اين خانوم دودو نبايد در مکان عمومی با شما تيک بزنن ها!! گفته باشم... چه معنی داره... مگه ما دل نداريم [ابرو]