یک نقد سازنده!

چرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا کیمیایی اینجوری فیلم می سازه؟ اصلا می سازه؟ یا دور همی یک چیزی از توش در می آد؟ چرا؟ چرا؟ چرا فروتن توی چنین فیلمی بازی می کنه؟ آخه چرا؟؟؟

/ 1 نظر / 13 بازدید
موژ

آخ گفتییی....