پيجيده است!!!

فرد مسلمان:

۱)اجازه ندارد با غير مسلمان ازدواج کند،

۲) اجازه ندارد از دين خود برگردد .

فرد يهودی:

۱) اجازه ندارد با غير يهودی ازدواج کند،

۲) اجازه ندارد از دين خود برگردد.

حالا اگر يک مسلمان و يک يهودی عاشق هم بشن تکليفشون چيه؟خوب البته غير قابل حل نيست يک عقد اسلامی می کنند و يهوديه ادعا می کنه که مسلمان شده و يک عقد يهودی می کنند و مسلمونه ادعا می کنه يهودی شده، به همين سادگی.

(يک نفس عميق)به اميد رشد ضريب هوشی بشر.

/ 1 نظر / 2 بازدید
shadi

بنده ادعا نکردم که به فقه تمام اديان آشنايی دارم،اما شديداً به آخرين جملهء اين پست اعتقاد دارم.