بیچاره مردمان قرون وسطی!

قرون وسطی ثانویه، قرن 6-7 تا 13 میلادی: با ورود به قرون وسطی میانه کلیسا داعیه سیطره یافتن بر عالم سیاسی را در سر می‌پروراند. به عبارتی دیگر بین دین و سیاست نوعی وحدت ایجاد می‌شود. پاپ‌ها هستند که پادشاهان را تعیین می‌کنند و بر آنها نظارت کامل دارند...

-دانشنامه آزاد Wikipedia

/ 0 نظر / 2 بازدید