قضیه حِمار!

من جایی در مسیر تکامل ام خر بوده ام!

برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر، حتی اگر لازم باشد از چمن و باقالی ها عبور کنم و حتی اگر اختلاف طول مسیر فقط چند سانتیمتر باشد، نزدیکترین فاصله یا قطر مستطیل را انتخاب می کنم. این انتخاب کاملا غیر ارادی است و در ناخودآگاهم انجام می شود که به احتمال زیاد بر می گردد به ژن خر بزرگ که پدرِ پدرِ پدر جدم باید باشد!

/ 1 نظر / 2 بازدید
موج

شادی، خر است! :-"