بودن یا نبودن...

و من واقعیت بسیار تلخی رو درک کردم اینکه دیدن لحظه با شکوه تولد جوجه های زرد ریز به پیدا کردن جسد یخ زده اشون روی تراس نمی ارزه.
واقعا نمی ارزه...

/ 3 نظر / 2 بازدید
مائده

چقدر بامزه..... نه...ولی راست ميگی...حق با تو ه منم يه جوجه داشتم......وقتی مرد....منم مردم به منم يه سر بزن منتظرتم

پ

وقتی حسابی گشنته و يه ظرف گنده کيک شکلاتی داری و می افته زمين ... می تونی حس گربه ای که از اون جوجه زردهای دماغو داره رو می فهمی... به هر حال خدا بيامرزدشون.