بعله عرض می کردم

شروع شد ماراتن درسها! این ترم باید ۳۶ واحد بزام!!! نشون به اون نشون که امروز از استرس شدید، سمت راست بدنم بی حس شده بود...
ای بمیری دزد کثافت که هر چی بد بختی می کشم از دست خباثت توست..

/ 6 نظر / 2 بازدید
ش.خ

آخی..می دونم چی می گی سر منم اومده..ولی می دونی آخرش خوشحال بودم که ایران نبودم والا گرفتاریم 6 برابر بود

دودو

آخی ییییییییییییییییییی! قربون دونه دون دونم! یه کلمه حرف حساب: این نیز بگذرد![لبخند]

دودو

آخی ییییییییییییییییییی! قربون دونه دون دونم! یه کلمه حرف حساب: این نیز بگذرد![لبخند]

بغداد

از این کلمه هایی که از 20 تا 30 سالگی جک و جوونای ایروونی فرنگی رو اشغال میکنند متنفرم!!...واحد...دانشگاه....پاس کردن...استاد.....پایان ترم و این ترم و اوون ترم و .....و بدتر از اوون ترکیبات خلاقانه ای!!! که اطرافشون سبز می شن...نه خانووم؟به نظر شما نفرت انگیز نیستند؟؟

مژده

شادی جونم بمیرم الهی واسه کیف پولت. سپلشک! چند روز پیشا کیف پولم رو تو تاکسی جا گذاشتم ولی چیز مهمی توش نبود...غصه نخور دختر.. کمی.. اندکی شاد باش... گور پدر درسم کردن!!

احمدرضا

سلام چطوری ؟ من چراخیلی وقته که اینجا نیمدم ؟ گور باباش ...یادته ما یه ماشین داشتیم دزدیدن؟ بعد چند سال پیدا شد. منظوراینه که خدا همیشه یه جوری جبران میکنه.بی مزه همیشه یه چیزایی میدونه که مانمیدونیم.انگار از اون بالا بیشتر پیداست. -------------------------------------------------- کلی دلم تنگ شده بود برا اینجا. همیشه متقعر باشی. [زبان]