عدم قطعیت..

میدانی هیچ چیز قطعیت ندارد..

حتی قرارداد کاری در کشور سویس که در آنجا حتی اتوبوس های شهری با این همه اتفاقات غیر قابل پیش بینی در خیابانهای شهر، لحظه ای تاخیر نمیکنند..

دیگر چه برسد به روابط بین آدمها با این همه احساسات ضد و نقیضشان..

چه برسد به احساساتی که به خیال خودت مدتهاست که زنده به گورشان کرده ای..

چه برسد به حال و هوای خوب یا بدت در شرایط مختلف..

میدانی به هیچ چیز و هیچ کس اعتمادی نیست،‌ حتی به خویشتنت..

/ 2 نظر / 2 بازدید
بغداد

همه در این مصیبتیم....

مژده

شادی عزیزم این نوشته ات به حال الانم نزدیکه وقتي شديد از دست کسي دلخور مي شم و تو اين احساس غرق مي شم... اما اين بي اعتمادي به خود که مي گي وقتي روح و روان آدم تحت شرايط سخت مورد فشار قرار مي گيره و کمي تا قسمتي از تعادل خارج مي شه اين "بي اعتمادي به خود" بيشتر خودش رو نشون مي ده. بالا و پايين شدن هاي روحي... شادي جانم...