اندی

هیچکدام از این هنرمندان معاصر را که از نزدیک نمی شناسیم، همین چهار تا کلمه که در مصاحبه هایشان می گویند می شود میزان شناخت ما. و من بر اساس همین چهارتا کلمه نتیجه گرفتم که اندی (آندرانیک مددیان) آدم فهمیده و باکلاسی است. فقط چهارتا کلمه می تواند نشان بدهد که یک آدم چقدر از درون آرام و بی عقده است. حتی اگر در گفتن این چهار کلمه بسیار فکر شده باشد و از متخصصین روانشناسی هم استفاده شده باشد باز هم قابل احترام است که کسی تا این حد از هوش اجتماعی بالایی برخوردار است. 

/ 1 نظر / 13 بازدید
مژده

حالا چی گفته که این طور مورد تفقد شما قرار گرفته؟