زندگی در بهشت ...

هر روز صبح مامان جان، پرآب ترین و پرخاصیت ترین پرتغال های پربار ترین درخت باغ را می چیند و یک لیوان پر، آب پرتغال تازه به رختخوابم می آورد...

/ 2 نظر / 2 بازدید
موژ

پس بگو چرا موندگار شدی بر نمی گردی!![تایید]

سارا

خیلی خیلی بهت خوش بگذره. تا می تونی این عشق را ذخیره کن و با خودت بیار این طرف دنبا برای روزهای سرد زمستونی مون. بوس بوس دخترک