رای!

بعد از رای دادن ، مامانجون گفت کلاس اشکان کجاست می خوام برم نیمکتشو ببوسم و این دقیقا همون حرفی بود که به شکل یک احساس عجیب غریب توی گلوم گیر کرده بود اما نمی دونستم چه طوری مطرحش کنم!
خیلی دوستش دارم، این یک حس خوبه مگه نه؟ چرا من فقط بلدم غر بزنم؟ خوب یکم هم به حس های خوبم فکر کنم...

/ 3 نظر / 2 بازدید
آميرزا

شادی. شادی. زندگيمون داره ميگذره و تو احساسات خودت را داری که کاملا هم درسته. حتی اگر بخوای بپوشونيشون.

آميرزا

در شمن يادم هم نمياد که تو غر زده باشی.

-

تو با احساسات معنی داری دختر ... بگو. هر چه می خواهد دل تنگت بگو!