کاش میشد دور دنیا چرخید شهر به شهر، و تمام آنها که دوستشان داری را دید، دوباره و دوباره و بی هیچ غمی و هیچ دلهره ای از فراموشی، از رفتن برای همیشه..

/ 4 نظر / 2 بازدید
آزادو

آیییی گفتی! این دلمون که هر تیکه اش افتاده یه سر دنیا ! [گریه]