با من مهربان باشید!

خسته تر از آنم که هیچ نامهربانی را تاب بیاورم...

لطفاً! 

/ 2 نظر / 2 بازدید
موژ

عسسسسسللللممم.... جیگریییییی.... ماااااچچچچ... ممموووووووچچچچچ.... هرکی با تو نامهربان بود... عکس... جنازه!

دودو

hamin ha ke mooj goft, vali be ja ax = jenaze, album = ghabrestoon [ماچ][بغل]