عشق را دیگر...

عشق را دیگر،

عاشقی نیست که احساس کند

یا که از روز ازل،

عشق تنها غم تنهایی آدم بوده است،

که در آن خلوت و تاریکی رازآلوده،

اینچنین نام گرفت..

 

بیستون هم شاید صخره ای بیش نبود،

اگر آنجا شیرین،

همچو فرهاد بدو عاشق بود..

 

عاشقان دیروز،

عاقلانند امروز،

که به هر چیز انگار، سود خود می جویند

به همین واژه عشق،

که به صلابه شده است..

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
اسماعیل

تا به کی خواهی مرا رسوا کنی نامردمی با مردم دنیا کنی ؟ تا به کی خواهی کنی عاشق کشی روزگاریست که رند و سرکشی تا به کی خواهی بمانی این چنین ؟ محو گردید مهربانی از زمین تا به کی آتش به خرمن میزنی ؟ واژه های عشق را گردن میزنی تا به کی مانی جدا از روزگار ؟ کس نمانده اینچنین تنها و زار