اشتباه لپی!

جناب آقای ژاک کارتیر در یکی از سفرهایش به سرزمین های تازه کشف شده غربی به چند سرخپوست بومی منطقه بر می خورد. با زبان ایما و اشاره از آنها می پرسد که نام این منطقه چیست. سرخپوست ها همدیگر را نگاه می کنند و به زبان خودشان می گویند این دیگر چه می خواهد و با دهکده ما چه کار دارد با این قیافه مزحکش! جناب ژاک با گوشهای فرانسوی اش از میان صحبت های سرخپوستها کلمه "کاناتا" را "کانادا" می شنود و گمان می کند نام منطقه همین است. او نام کانادا را روی نقشه ثبت می کند که تا به امروز نام کشوری که  پانصد و هجده سال قبل توسط اروپایی ها "بازکشف" شد باقی می ماند. چهارمین کشور دنیا از نظر مساحت سرزمین، کانادا یا همان کاناتا به معنی دهکده در زبان ایروکویی (زبان بومیان سرخپوست) می باشد. 

/ 1 نظر / 17 بازدید
سارا

چه جالب. نمی دونستم. این اکتشافات را از کجا پیدا میکنی شادونه؟