همدرد..

اینجا آسمان هم نژاد پرستی می کند!
عید اینجایی ها آفتابی بود سر سیاه زمستان،
عید بهاری ما برف می بارد!
از آن برفها که آدم برفی زیرش دفن می شود...

/ 5 نظر / 2 بازدید
بغداد

شما هم خود را برای خویش آرزو کنید بانو جان

مانا

چه نژاد پرستی ای! حال هر دو تا ملت رو که سر عیدشون گرفته! چه اونجایی چه غیر اونجایی!

هامون

عید ما اما بوی گریه می دارد. بوی تنهایی

دودو

رسید مژده که ایام غم به سر آمد ... دونه جونم، فقط همین صد سال اولش سخته!!![زبان]