دانه های ریز


+ کوک درست!

خوش صدا ترین خواننده هم اگر در کوک مناسب حنجره اش نخواند، رنگ صدایش در زنگ تقلایش برای کوک بودن گم می شود. هر چه از کوک اصلی بیشتر فاصله بگیرد صدایش گوش خراش تر می شود و فشار بر روی حنجره اش بیشتر. کوک مناسب صدایت را که بدانی آنوقت حس ات روی شعر می نشیند و تحریر آوازت دلنشین و گوشنواز می شود. کوک اگر کوک صدای تو باشد رنگ صدایت را نمایان می کند که فقط متعلق به توست و به هیچ صدای دیگری شبیه نیست، درست مثل اثر انگشت.

کاش کوک مناسب زندگی مان را پیش از آنکه دیر شود بشناسیم، پیش از آنکه در تقلای رسیدن به اوج، در کوک دیگران، گوشخراش شویم و یک روز به خودمان بیاییم و ببینیم نه توانی باقی مانده نه زمانی برای برگشتن و پیدا کردن کوک درست. در کوک درست که زندگی کنی از زندگی ات لذت می بری و به اطرافیانت هم آرامش می دهی. در کوک درست که پیش بروی چه اهمیت دارد اگر اوج تو با اوج دیگران همردیف نباشد. مهم آن است که در اوج خودت، آنجا که مخصوص توست و نه تقلیدی از دیگران، آنجا که رنگ صدایت همانطور که باید باشد نمایان می شود، بهترین باشی. و همین کافی است تا احساس خوشبختی کنی. 

نویسنده : shadi ; ساعت ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۸ مهر ۱۳٩٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک